Ελληνική πραγματικότητα και πολιτιστικό κίνημα

Περιγραφή της ελληνικής πολιτιστικής πραγματικότητας της χώρας και προτάσεις για την βελτίωση της κατάστασης. Δακτυλόγραφο κείμενο της δεκαετίας του 1980

ΔΕΙΤΕ/ΑΚΟΥΣΤΕ/ΔΙΑΒΑΣΤΕ