Διακήρυξη

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες,

Στίς 21 Ἀπριλίου ὁ φασισμός χτύπησε τήν πατρίδα. Μέσα στό σκοτάδι τῆς νύχτας, οἱ δολοφόνοι τῆς δημοκρατίας κατέλυσαν τίς συνταγματικές ἐλευθερίες καί τά κατακτημένα μέ θυσίες καί αἷμα δημοκρατικά δικαιώματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Καθοδηγημένοι καί στηριγμένοι ἀπό τήν ἀμερικάνικη ΚΥΠ, τά Ἀνάκτορα καί τούς πιό ἀντιδραστικούς-φασιστικούς πολιτικούς καί οἰκονομικούς κύκλους τῆς χώρας, οἱ συνωμότες ἀξιωματικοί καί οἱ ἐπίορκοι δικαστικοί καταχράστηκαν τήν ἐμπιστοσύνη τῆς Πολιτείας καί χρησιμοποίησαν τίς δυνάμεις τοῦ ἐθνικοῦ μας στρατοῦ γιά νά ὑποδουλώσουν τόν ἑλληνικό λαό.

Ἐξαπέλυσαν ἕνα χωρίς προηγούμενο κύμα τρομοκρατίας καί βίας, διενήργησαν χιλιάδες συλλήψεις, ἵδρυσαν καινούργια χιτλερικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί στρατοδικεῖα καί ἀπειλοῦν νά δολοφονήσουν τούς δημοκρατικούς ἡγέτες.

Ἐπέβαλαν τό νόμο τῆς ζούγκλας –τό νόμο τῶν τάνκς– καί μετέβαλαν τήν Ἑλλάδα σ’ ἕνα ἀπέραντο στρατόπεδο, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ τυραννία.

Πατριῶτες, δημοκράτες,

Ἡ δικτατορία μᾶς χτύπησε λίγες μέρες πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 28ης Μαΐου, γιατί οἱ δυνάμεις πού τήν ἐγκατέστησαν δέν ἤθελαν νά βγεῖ ἡ χώρα ἀπό τήν πολιτική κρίση καί νά ὁδηγηθεῖ πρός τή δημοκρατική ὁμαλότητα, δέν ἤθελαν νά ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα ὁμόνοια, ἀδελφοσύνη, δημοκρατία, δημιουργική ἀνάπτυξη.

Κύριος ὑπεύθυνος καί ὀργανωτής τῆς φασιστικῆς δικτατορίας εἶναι τό πιό ἀντιδραστικό καί φιλοπόλεμο τμῆμα τῶν Ἀμερικανῶν, ἡ ἀμερικανική ΚΥΠ, αὐτοί πού δολοφόνησαν τόν Κέννεντυ, αὐτοί πού σκορποῦν τό θάνατο στό λαό τοῦ Βιετνάμ, αὐτοί πού ἔχουν προκαλέσει τήν κατακραυγή καί συντηρητικῶν ἀκόμη ἡγετῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ἀκόμη καί χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ, ὅπως τῆς Γαλλίας, τῆς Δανίας, τῆς Σουηδίας, τῆς Ἰταλίας, τῆς Ὁλλανδίας, τοῦ Βελγίου κ.ἄ. Ὄργανα τυφλά τῆς ἀμερικανικῆς ΚΥΠ εἶναι καί οἱ δικτάτορες Παπαδόπουλος, Παττακός, Μακαρέζος, Κόλλιας καί Σία. Ὄργανα καί συνένοχοι τῆς ἀμερικανικῆς ΚΥΠ εἶναι καί οἱ κύκλοι τῶν Ἀνακτόρων, πού μαζί μέ τόν Κωνσταντῖνο πῆραν μέρος στήν ἐπιβολή τῆς φασιστικῆς δικτατορίας.

Σκοπός τῆς ἀμερικανικῆς ΚΥΠ καί τοῦ Πενταγώνου εἶναι νά μετατρέψουν τήν Ἑλλάδα σέ πυρηνική βάση, σέ ὁρμητήριο ἐναντίον τῶν δημοκρατιῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πού ἀρχίζουν νά ἀντιδροῦν στά φασιστικά καί φιλοπόλεμα ἀμερικανικά σχέδια, σέ βάση ἐξορμήσεως ἐναντίον τῶν οὐδετέρων χωρῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἐναντίον τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ἡ ἀμερικανικῆς ἐμπνεύσεως φασιστική δικτατορία ἀποτελεῖ θανάσιμο κίνδυνο γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί θέλει, μέσω τῆς διχοτόμησης, νά μετατρέψει τήν Κύπρο σέ προτεκτοράτο καί βάση τοῦ ΝΑΤΟ.

Ἐσωτερικά, ἡ φασιστική δικτατορία ἔχει τήν ἐντολή νά διευκολύνει τά ξένα μονοπώλια νά ληστεύουν, σέ συνεργασία μέ τήν ἐγχώρια οἰκονομική ὀλιγαρχία, τόν ἐθνικό πλοῦτο τῆς χώρας, νά ἐμποδίσουν κάθε οἰκονομική της ἀνάπτυξη, νά καθηλώσουν μέ τή βία τά ἡμερομίσθια καί τούς μισθούς, νά καταληστέψουν τούς ἀγρότες, νά ἀνακόψουν κάθε διεκδικητική κίνηση μέσα στούς ἐργαζόμενους, νά συντρίψουν οἰκονομικά τά μεσαῖα στρώματα –ἐπαγγελματίες, ἐμπόρους καί ἄλλους ἐπιχειρηματίες–, νά ἐξασφαλίσουν τήν ἀποικιακή ἐκμετάλλευση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Οἱ τύραννοι τῆς Ἑλλάδας ὁδηγοῦν τή χώρα στήν οἰκονομική καταβαράθρωση, καί ὅλα δείχνουν ὅτι θά προχωροῦν ὅλο καί περισσότερο στό χιτλερικό σύστημα τῆς ἀθρόας ἐκδόσεως χαρτονομίσματος. Παρά τίς φασιστικές δημοκοπίες τους, ὀνειρεύονται τή χώρα μας σάν ἕνα τεράστιο στρατόπεδο «πειθαρχημένης διαβιώσεως καί ἐργασίας» καί τούς Ἕλληνες ἀνδράποδα, χωρίς ἐλευθερίες καί δικαιώματα, δίχως φρόνημα καί σκέψη, νά δουλεύουν ὅσο γίνεται πιό σκληρά, νά ἀμείβονται ὅσο γίνεται πιό λίγο καί, ὅταν χρειαστεῖ, νά πολεμοῦν στό πλευρό τῶν ἰμπεριαλιστῶν τούς λαούς πού μάχονται γιά τή λευτεριά τους, ὅπως συμβαίνει σήμερα μέ τό λαό τοῦ Βιετνάμ.

Κανένας δέν ξεγελιέται ἀπό τίς προσπάθειες νά παρουσιαστοῦν οἱ Ἀμερικανοί καί ὁ Κωνσταντῖνος πώς δέν ἤξεραν τάχα τή φασιστική συνωμοσία καί μόνον ἐκ τῶν ὑστέρων τήν ἀνέχτηκαν. Εἶναι ἐξακριβωμένο ὅτι αὐτοί ἀκριβῶς ὀργάνωσαν καί καθοδήγησαν τό φασιστικό πραξικόπημα. Κι ἄν δημιουργήθηκε κάποια ὀλιγόωρη διαφωνία μέ τούς συνταγματάρχες δικτάτορες, εἶναι γιατί αὐτοί πρόλαβαν χρονικά τό ἀνώτερο ἀπ’ αὐτούς κλιμάκιο τῆς χούντας καί ἅρπαξαν τήν ἀνώτερη ἡγεσία. Ὅσο γιά τίς ὑποσχέσεις περί Συντάγματος, γίνονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κατακραυγῆς τῆς ἑλληνικῆς καί διεθνοῦς κοινῆς γνώμης καί ἀποτελοῦν φασιστική παρωδία ἑνός ἐλεγχόμενου ἀπό τή χούντα «κοινοβουλευτισμοῦ».

Πρέπει ὅλοι νά διδαχθοῦμε ἀπό τά τελευταῖα γεγονότα. Τό 95% τοῦ λαοῦ ἦταν καί εἶναι ἀντίθετο πρός τή φασιστική δικτατορία. Οἱ δημοκρατικές δυνάμεις βρίσκονταν σέ πλήρη ἄνοδο. Πῶς μπόρεσε λοιπόν νά ἐπιβληθεῖ ἡ φασιστική συνωμοσία;

Ἐπιβλήθηκε πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα γιατί δέν βρέθηκαν μπροστά στόν κίνδυνο ὅλες οἱ πατριωτικές, δημοκρατικές, ἀντιδικτατορικές δυνάμεις. Ἐπιβλήθηκε, δεύτερον, γιατί σημαντικό μέρος τῆς ἡγεσίας ὑποτίμησε τόν κίνδυνο τῆς φασιστικῆς δικτατορίας, ἐπικράτησε ἕνα κλίμα αἰσιοδοξίας ὅτι τάχα ὅλα θά ἐξελίσσονταν ὁμαλά, κι ἔτσι ὁ λαός αἰφνιδιάστηκε χωρίς νά προλάβει νά ἀντιδράσει. Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες! Ἡ δικτατορία θά συντριβεῖ. Ὁ ἑλληνικός λαός θά νικήσει, καί πάλι θά προχωρήσει. Τό 1967 δέν εἶναι 1936. Ἀπό τότε πάρα πολλά συνέβησαν σέ ὅλον τόν κόσμο καί στήν Ἑλλάδα, ὥστε ν’ ἀλλάξει ριζικά παντοῦ ὁ συσχετισμός τῶν δυνάμεων ἐναντίον τοῦ φασισμοῦ. Ὁ ἑλληνικός λαός, χαλυβδωμένος μέσα στά καμίνια τῶν μεγάλων ἐθνικῶν, δημοκρατικῶν καί κοινωνικῶν ἀγώνων τῶν τελευταίων τριάντα ἐτῶν, κρύβει μέσα του τόσες καί τέτοιες δυνάμεις, ὥστε νά δημιουργοῦνται αὐτή τή στιγμή οἱ προϋποθέσεις ὄχι μόνο γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τή δικτατορία, ἀλλά καί γιά νά περάσουμε σέ βαθύτερες καί δημοκρατικότερες ἀλλαγές.

Τό δικτατορικό καθεστώς εἶναι καταδικασμένο νά πέσει. Γιατί ἀντιμετωπίζει τό μίσος ὁλόκληρου τοῦ λαοῦ. Γιατί ὅλος ὁ πολιτικός κόσμος, ἀπό τήν Ἀριστερά, τό Κέντρο καί ἕνα σημαντικό ἀντιδικτατορικό τμῆμα τῆς Δεξιᾶς, εἶναι ἐναντίον του. Γιατί ἕνα σημαντικό τμῆμα τῶν ἐνόπλων δυνάμεων –καί δέν ἐννοοῦμε μονάχα τά ἁπλά στρατευμένα παιδιά τοῦ λαοῦ– εἴτε εἶναι ἀντίθετο στή φασιστική δικτατορία εἴτε εἶναι ἀπρόθυμο νά τή βοηθήσει. Γιατί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τμῆμα τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, καί ἀκόμη περισσότερο μέ τόν ὑπόλοιπο κρατικό μηχανισμό. Γιατί τό φασιστικό καθεστώς συναντάει ταυτόχρονα τήν κατακραυγή τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης, ἰδιαίτερα τῆς εὐρωπαϊκῆς, καί ἡ διεθνής συμπαράσταση θά γίνεται ὅλο καί πιό ἔντονη καί ἀποτελεσματική στό βαθμό πού δυναμώνει ἡ ἐσωτερική πατριωτική, δημοκρατική ἀντίσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τό ἀποφασιστικό στοιχεῖο γιά τήν πτώση τῆς τυραννίας εἶναι ἡ πατριωτική πάλη καί ἡ δημοκρατική ἀντίσταση τοῦ λαοῦ. Ὅμως γιά νά ἐπιτευχθεῖ, χρειάζεται νά ἑνωθοῦν καί νά συντονίσουν τούς ἀγῶνες τους οἱ πατριωτικές δυνάμεις τῆς χώρας μέσα σ’ ἕνα ἑνιαῖο Πατριωτικό Μέτωπο. Χρειάζεται τό Πατριωτικό Μέτωπο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατά τῆς δικτατορίας νά γίνει ἡ μεγάλη ἐλπίδα γιά τό σήμερα καί τό αὔριο, νά γίνει ὁ μεγάλος ἐλευθερωτής, ὁ μεγάλος ἀναγεννητής στή χώρα μας.

Τό Πατριωτικό Μέτωπο θά ἀγωνισθεῖ ἐναντίον τῆς παραδόσεως τῆς Κύπρου στούς ἐπιθετικούς ἀμερικανικούς κύκλους. Θά ἀγωνισθεῖ ἐναντίον τῆς συμμετοχῆς τῆς χώρας μας στόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ. Θά ἀντισταθεῖ στήν καταλήστευση τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου ἀπό τά ξένα καί ἐγχώρια μονοπώλια. Θά παλέψει ἐναντίον τῆς καταβαραθρώσεως τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐργατῶν, τῶν ἀγροτῶν καί ὅλων τῶν ἐργαζομένων, καθώς καί τῶν μεσαίων στρωμάτων.

Θά ἀντιδράσει μέ ὅλα τά μέσα ἐναντίον τῆς φασιστικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῆς νεολαίας καί δέν θά ἀνεχθεῖ τή μετατροπή τῶν ἑλληνικῶν σχολείων σέ ἀντεθνικά καί χιτλερικά προπαγανδιστικά κέντρα. Τό Πατριωτικό Μέτωπο θ’ ἀγωνισθεῖ γιά τή σωτηρία τῆς ζωῆς τῶν δημοκρατικῶν ἡγετῶν καί τῶν ἄλλων κρατουμένων ἀγωνιστῶν, πού ἀπειλεῖται ἄμεσα. Θά συμπαρασταθεῖ στούς πολιτικούς κρατουμένους, τούς καταδιωκόμενους καί τίς οἰκογένειές τους.

Τό Πατριωτικό Μέτωπο καλεῖ ὅλους τούς πατριῶτες: καμιά συνεργασία,κανενός εἴδους συναλλαγή μέ τούς λεπρούς παράνομους σφετεριστές τῆς ἐξουσίας. Κανένας Ἕλληνας δωσίλογος. Ἀδιάλλακτη ἀντίσταση στό ἑτοιμαζόμενο φασιστικό Σύνταγμα.

Τό Πατριωτικό Μέτωπο θ’ ἀγωνισθεῖ γιά μιά Ἑλλάδα πραγματικά ἀνεξάρτητη καί φιλειρηνική, πού θά ἐπιδιώκει φιλικές σχέσεις μέ ὅλες τίς χῶρες καί δέν θά ἐπιτρέπει σέ καμιά ξένη δύναμη νά καθορίζει τήν πολιτική τῆς πατρίδας μας. Θά ἀγωνισθεῖ γιά τήν ἀνατροπή τῆς φασιστικῆς δικτατορίας καί τή δημιουργία κυβερνήσεως ἐθνικῆς ἑνότητος ἀπό ὅλα τά πολιτικά κόμματα, μέ ἀποστολή τήν ἄμεση ἀποκατάσταση τῆς συνταγματικῆς νομιμότητος καί τῶν πραγματικῶν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν, τήν ἐξουδετέρωση τῶν φασιστῶν κινηματιῶν καί τήν προσφυγή στήν ψῆφο τοῦ κυρίαρχου λαοῦ.

Ἕλληνες, Ἑλληνίδες!

Μέσα στή θέλησή μας βρίσκεται τό σήμερα καί τό αὔριο τῆς Ἑλλάδας.

Ἐμπρός νά συντρίψουμε τήν τυραννία! Ἐμπρός νά σηκώσουμε τόν ἥλιο πάνω ἀπό τήν Ἑλλάδα!

Ζήτω ἡ Δημοκρατία! Ζήτω ἡ Ἑλλάδα! Ζήτω ὁ περήφανος ἑλληνικός λαός! Τό Ἐθνικό Συμβούλιο τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΚΛΕΙΣΤΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΩΣ ΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ.

Ὁ Φιλίνης περνᾶ κρίσιμες στιγμές. Εἶναι νευρικός. Καταλαβαίνω καί τοῦ μιλῶ καθαρά, ὅπως πάντα.

«Μή φοβᾶσαι. Ἐφόσον ἐμεῖς χαράζουμε σωστά τή γραμμή, ἐκεῖνοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νά μᾶς ἀκολουθοῦν. Ἄν δέν τό κάνουν, τότε θά μείνουν πίσω. Θά ἀποκοποῦν μόνοι τους ἀπό τό κίνημα καί τό λαό».

Αὐτός ὅμως παρακολουθεῖ μέ ἀγωνία ὅλες τίς ἐκπομπές τῆς «Φωνῆς»1.

Τέλος, ὕστερα ἀπό μερικές μέρες, ὁ σταθμός τοῦ ΠΓ ἀνήγγειλε πανηγυρικά τήν ἵδρυση τοῦ ΠΜ καί ἄρχισε νά διαβάζει ἐπίσημα τή «Διακήρυξή» μας. Τό πρόσωπο τοῦ Φιλίνη φωτίστηκε. Δέν βάσταξα:

«Ἔχετε, οἱ περισσότεροι ἀπό σᾶς, ἕνα ὡραῖο μυαλό. Σκέψη, πείρα, κρίση καί δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ὅμως, δέν μπορεῖτε ἀκόμα νά σκεφθεῖτε καί νά δράσετε μέ πρωτοβουλία. Εἶστε μπλοκαρισμένοι. Περιμένετε ὅλοι σας νά σᾶς πεῖ τό τρανζίστορ τί θά κάνετε. Πάρε τήν περίπτωσή σου. Τόση μόρφωση, τόση πείρα, τόση κρίση, ποῦ πᾶνε; Σκέψου μόνο ὅτι στήν ἡλικία σου ὁ Λένιν ἔκανε τόν Ὀκτώβρη! Ἐσεῖς τί περιμένετε γιά νά γίνετε ἡγέτες; Νά φτάσετε στήν ἡλικία τοῦ σύντροφου Γκρόζου;».

Μένουμε ὧρες, μέρες πολλές, κλεισμένοι στό μικρό μας δωμάτιο. Ὁ Φιλίνης μιλάει, μιλάει συνεχῶς. Μαθαίνω λεπτομέρειες γιά τόν Γούσια, γιά τόν Ζαχαριάδη, γιά τόν Βλαντᾶ.

Ὅταν ἤμουν ἐξόριστος στήν Ἰκαρία, στό χωριό Βρακάδες, στά 1947, ἔγραψα ἕνα τραγούδι μαζί μέ ὅλους τούς συνεξόριστους τοῦ θαλάμου μας, πού ἡ τελευταία του στροφή δείχνει ὅλη μας τήν πίστη καί τό θαυμασμό γιά τόν Δημοκρατικό Στρατό, καί φυσικά γιά τήν πολιτική του ἡγεσία, τό ΚΚΕ:

Ἡ αὐγή χαράζει πάνω στά βουνά
ὁ ἐχθρός λουφάζει, φτάνει ἡ λευτεριά.

____________________________________________________________________________
1 «Ἡ Φωνή τῆς Ἀλήθειας», ραδιοσταθμός τοῦ ΚΚΕ.

ΔΕΙΤΕ/ΑΚΟΥΣΤΕ/ΔΙΑΒΑΣΤΕ

1xbet 1xbet bahisno bahsegel casino siteleri ecopayz deneme bonusu veren siteler çevrimsiz bonus iddaa programı marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis
bahissenin tipobet
betmatik