Σημείωμα για το Canto General

Κείμενο για το ιστορικό της σύνθεσης του "Canto General"

ΔΕΙΤΕ/ΑΚΟΥΣΤΕ/ΔΙΑΒΑΣΤΕ