Ο Βουλευτής της ΕΔΑ κ. Θεοδωράκης κληθής να ομιλήση περί "Ινδοπρεπούς" Μουσικής ανεφέρθη εις τον Λαμπράκη. Η "παρθενική" διακοπή του προεκάλεσε σειρά επεισοδίων

ΔΕΙΤΕ/ΑΚΟΥΣΤΕ/ΔΙΑΒΑΣΤΕ