Η συμφωνική μουσική αφίνει αδιάφορο το λαό

ΔΕΙΤΕ/ΑΚΟΥΣΤΕ/ΔΙΑΒΑΣΤΕ