Η ελληνικότητα και η ποίηση του λαϊκού τραγουδιού

Δακτυλόγραφο κείμενο του συνθέτη

ΔΕΙΤΕ/ΑΚΟΥΣΤΕ/ΔΙΑΒΑΣΤΕ