Απόκομμα τύπου για το "Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς"

Άρθρο του Γεωργίου Σκλάβου με αφορμή την πρώτη δημόσια εκτέλεση του έργου "Το Πανηνύρι της Ασή-Γωνιάς", στην εφημερίδα "Νέα Δημιουργία"

ΔΕΙΤΕ/ΑΚΟΥΣΤΕ/ΔΙΑΒΑΣΤΕ