Η συμφωνική μουσική κτήμα του λαού

13.02.2014

Δακτυλόγραφο κείμενο γραμμένο στη Μόσχα το 1978.