Για μια νέα πολιτική κουλτούρας, για ένα κίνημα κουλτούρας

13.02.2014

Δακτυλόγραφο κείμενο του όπου ο Μίκης του 1966 όπου ο Μίκης Θεοδωράκης διατυπώνει τις ιδέες του για τον πολιτισμό σε θεσμικό επίπεδο.