• 1.

  Κάποτε θα ‘ρθουν

  ΑΛΜΠΟΥΜ: από το φίλμ «Ο ασυμβίβαστος», ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γλυκερία ΠΟΙΗΣΗ: Λ. Παπαδόπουλου
 • 2.

  Βάρδια

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Τα Πικροσάββατα, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γλυκερία ΠΟΙΗΣΗ: Λ. Παπαδόπουλου
 • 3.

  Τη ζωή μου έχω χάσει

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ραντάρ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γλυκερία ΠΟΙΗΣΗ: Κ. Τριπολίτη
 • 4.

  Βογγά το κάστρο τ’ Αναπλιού

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Προδομένος λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γλυκερία ΠΟΙΗΣΗ: Βαγγέλη Γκούφα
 • 5.

  Μάνα, το μάννα τ΄ ουρανού

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Αρκαδία ΙΙΙ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γλυκερία ΠΟΙΗΣΗ: Μ. Ελευθερίου
 • 6.

  Βροχή

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Τα Πικροσάββατα, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Πασχ. Τερζής ΠΟΙΗΣΗ: Λ. Παπαδόπουλου
 • 7.

  Τα πατροπαράδοτα (Β’)

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Τα πατροπαράδοτα (Περιέχεται στον δίσκο Στην Ανατολή, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μ.Θεοδωράκης ΠΟΙΗΣΗ: Μ. Κακογιάννη
 • 8.

  Τα πατροπαράδοτα (Α’)

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Τα πατροπαράδοτα (Περιέχεται στον δίσκο Στην Ανατολή, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μ. Θεοδωράκης & Στ. Καζαντζίδης ΠΟΙΗΣΗ: Μ. Κακογιάννη
 • 9.

  Τα παράθυρα ορθάνοιχτα

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Στην Ανατολή, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μ. Θεοδωράκης & Στ. Καζαντζίδης ΠΟΙΗΣΗ: Μ. Κακογιάννη
 • 10.

  Και δε μίλησε κανείς

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Στην Ανατολή, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Στ. Καζαντζίδης ΠΟΙΗΣΗ: Γ. Καλαμίτση
 • 11.

  Μ’ ένα καράβι όνειρα

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Στην Ανατολή, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Στ. Καζαντζίδης ΠΟΙΗΣΗ: Κ. Στυλιάτη
 • 12.

  Φωτιές – φωτιές

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Στην Ανατολή, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Στ. Καζαντζίδης ΠΟΙΗΣΗ: Μ. Θεοδωράκη
 • 13.

  Ο ποιητής

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Νύχτα θανάτου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Α.Καλογιάννης ΠΟΙΗΣΗ: Μ .Ελευθερίου
 • 14.

  Ο μαύρος καβαλάρης

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Νύχτα θανάτου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Α.Καλογιάννης ΠΟΙΗΣΗ: Μ .Ελευθερίου
 • 15.

  Στου πικραμένου την αυλή

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Νύχτα θανάτου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Α.Καλογιάννης ΠΟΙΗΣΗ: Μ .Ελευθερίου
 • 16.

  Όσους δεν πήρε η μοναξιά

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Νύχτα θανάτου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Α.Καλογιάννης ΠΟΙΗΣΗ: Μ .Ελευθερίου
 • 17.

  Ευαγγελία Πίσσα

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Νύχτα θανάτου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Α.Καλογιάννης ΠΟΙΗΣΗ: Μ .Ελευθερίου
 • 18.

  Τώρα κρύψε τ’ όνομα σου

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Νύχτα θανάτου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Α.Καλογιάννης ΠΟΙΗΣΗ: Μ .Ελευθερίου
 • 19.

  Την τέταρτη βραδιά

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Νύχτα θανάτου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Α.Καλογιάννης ΠΟΙΗΣΗ: Μ .Ελευθερίου
 • 20.

  Γενέθλια

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Νύχτα θανάτου, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Α.Καλογιάννης ΠΟΙΗΣΗ: Μ .Ελευθερίου