Απόκομμα τύπου για το "Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς"

31.03.2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: 15/5/1950

Άρθρο του Γεωργίου Σκλάβου με αφορμή την πρώτη δημόσια εκτέλεση του έργου "Το Πανηνύρι της Ασή-Γωνιάς", στην εφημερίδα "Νέα Δημιουργία"test