Ιδρύεται Νέα "Μικρή Συμφωνική Ορχήστρα"

02.06.2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: 25/9/1962