Η "Μικρή Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών" αρχίζει τις συναυλίες

02.06.2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: 17/10/1962