Ο Βουλευτής της ΕΔΑ κ. Θεοδωράκης κληθής να ομιλήση περί "Ινδοπρεπούς" Μουσικής ανεφέρθη εις τον Λαμπράκη. Η "παρθενική" διακοπή του προεκάλεσε σειρά επεισοδίων

02.10.2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: 30/5/1964