Ω Βουνά

1968

Ω βουνά πανάρχαια

της Αρκαδίας βουνά

βουνά περήφανα

βουνά ανυπόταχτα

τίμια βουνά.

 

Η τιμή ακρίβηνε

η τιμή λιγόστεψε

η τιμή πέθανε.

 

Ένα παιδί πονάει

το δικό μου το παιδί

κι εγώ δεμένος κοιτάζω τα έλατα

άλλη ελπίδα δεν έχω από τα δέντρα.

 

 

Αρκαδία I

 

 

 

 

 

 

Oh Ancient Mountains

Oh ancient mountains,

mountains of Arcadia,

proud mountains,

intractable mountains,

honorable mountains.

 

Honor became dear,

honor became scarce,

honor is dead.

 

A child suffers, my child

and fettered, I look at the fir trees;

 

I have no other hope except the trees.

 

 

Arcadia I