Σημείωμα για το Canto General

13.02.2014

Κείμενο για το ιστορικό της σύνθεσης του "Canto General"