"Συμφωνία Νο 4-Τέταρτη Συμφωνία των Χορικών"

13.02.2014

Σημειώσεις και ομιλία Μ.Θ. από την παρουσίαση του έργου "Συμφωνία Νο 4-Τέταρτη Συμφωνία των Χορικών" στο Πανεπιστήμιο Αθηνών