• Πνευματικό Εμβατήριο (Αρκαδία V, 1969) - Κατάσταση Πολιορκίας (1967-1968) (1970)

  ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

  1970

  ΚΟΜΜΑΤΙΑ:

  11
  • 1/1.

   Αφιέρωση του Μίκη Θεοδωράκη στο Γιάννη Ρίτσο


   ΕΙΔΟΣ: ΜΕΤΑΣΥΜΦΩΝΙΚΑ
  • 1/2.

   Πνευματικό Εμβατήριο: Ι. Σαν έριξα (Andante mosso)

  • 1/3.

   Πνευματικό Εμβατήριο: ΙI. Γιγάντιες σκέψεις (Allegro, Tsamikos)

  • 1/4.

   Πνευματικό Εμβατήριο: ΙΙΙ. Κ' είπα (Allegro)

  • 1/5.

   Πνευματικό Εμβατήριο: ΙV. Ομπρός βοηθάτε (Tempo di Marcia)

  • 1/6.

   Πνευματικό Εμβατήριο: V. Ομπρός οι δημιουργοί (Andante mosso)

  • 1/7.

   Πνευματικό Εμβατήριο: VI. Σιμώνει ο νέος (Andante mosso)

  • 1/8.

   Πνευματικό Εμβατήριο: VII. Έτσι σαν έριξα (Lento)

  • 1/9.

   Κατάσταση Πολιορκίας: Ι. Καθώς το παιδί

  • 1/10.

   Κατάσταση Πολιορκίας: ΙΙ. Μακριά, πολύ μακριά

  • 1/11.

   Κατάσταση Πολιορκίας: ΙΙΙ. Ο χρόνος παραμορφώθηκε