Βουνά σας χαιρετώ

1973

Βουνά, βουνά σας χαιρετώ

φεύγω για μακριά

για ταξίδι μεγάλο

δίχως πηγαιμό, δίχως γυρισμό.

Βουνά, βουνά σας χαιρετώ

φεύγω για μακριά.

 

Δεν κιότεψα, δεν λύγισα

και τη ζωή αψήφησα.

 

Μονάχα μια καρδιά πονώ

μόνο μια καρδιά

αυτή μόνο θα νοιώσει

το σκληρό καημό απ’ το χωρισμό

μονάχα μια καρδιά πονώ

μόνο μια καρδιά.

 

Δεν κιότεψα, δεν λύγισα

και τη ζωή αψήφησα.

 

Mountains, I Bid You Farewell

Mountains, mountains, I bid you farewell

I’m going far away

on a great journey

without departure, without return.

Mountains, mountains, I bid you farewell

I’m going far away.

 

I didn’t balk, I didn’t bend

and I disdained life.

 

Only one heart I hurt

only one heart

just one will feel

the hard pain of parting

only one heart I hurt

only one heart.

 

I didn’t balk, I didn’t bend

and I disdained life.