Βεατρίκη πάψε να γελάς

1987

Με ξεχνάς, τα μάτια σου κλειστά

τα χείλη σφραγιστά

και χάνομαι στους δρόμους

Βεατρίκη, πάψε να γελάς.

 

Μου γελάς, το δάκρυ σου νερό

το γέλιο σου κενό

σαν τον αέρα

Βεατρίκη, πάψε να γελάς.

 

Με πονάς, σκιά μες στη σκιά

σκορπάς σαν τον καπνό

και χάνεσαι στους δρόμους.

 

Βροχή μια Κυριακή

που μ’ έδεσες για πάντα

στα χρυσά μαλλιά σου

Βεατρίκη, πάψε να γελάς.

 

Stop Laughing, Beatrice

You forget me, your eyes closed

lips sealed

and I lose my way in the streets

stop laughing, Beatrice.

 

You laugh at me, your tears, water

your laugh empty

as the air.

stop laughing, Beatrice.

 

You hurt me, shadow in shadow

you scatter like smoke

and disappear in the streets.

 

Rain, one Sunday

when you bound me forever

in your golden hair.

stop laughing, Beatrice.