Σ’ έναν διαβάτη....

1944

Ο Λόφος που βλέπεις διαβάτη

ας φαίνεται, είναι ψηλός...

Γι’αυτό, χωρίς βιάση περπάτει...

Γιατί σαν τα πόδια κουράσεις

σαν πεις στην κορφή του θα φτάσεις...