Πέστε κλαδιά

1945

Πέστε κλαδιά

πέστε δέντρα

νεράκια κρουσταλλένια

πέστε, ο αντάρτης που’ πεσε

στη μάχη λαβωμένος

πριν ξεψυχήσει, μίλησε

τ’ όνομα της μανούλας

που περιμένει λιώνοντας

και καρτερεί πονώντας.

 

 

 

 

 

 

Tell Me, Branches

Tell me, branches,

speak trees

and clear streams, 

tell me, before he died 

did the partisan who fell

wounded in the battle

speak his mother’s name

a mother who waits, wasting away

who endures, suffering?

 

 

Five Sailors, 1945