Πέντε στρατιώτες

1963

Πέντε στρατιώτες ξεκινήσανε

το βουνό να βάψουν, ξεκινήσανε

το βουνό να βάψουν, σταματήσανε

το βουνό το βάψαν, κοιμηθήκανε.

 

Πέντε στρατιώτες κοιμηθήκανε

το βουνό τους τρώει, θυμηθήκανε

το βουνό τους πίνει, ονειρευτήκανε

το βουνό τους φτύνει, διαλυθήκανε.

 

Πέντε στρατιώτες διαλυθήκανε

το βουνό ανθίζει, ονειρευτήκανε

το βουνό χιονίζει, κοιμηθήκανε

το βουνό στενάζει, αγαπηθήκανε.

 

Μάνα....  Μάνα....  Μάνα....

Πέντε μάνες, μάνες, μανούλες...

 

 

 

 

 

 

Five Soldiers

Five soldiers set out

to paint the mountain, they set out

to paint the mountain, they stopped

to paint the mountain, they slept.

 

Five soldiers slept,

the mountain eats them, they remembered

the mountain drinks them, they dreamed

the mountain spits on them, they were done for.

 

Five soldiers were done for,

the mountain blooms, they dreamed

the mountain snows, they slept

the mountain sighed, they loved one another

 

Mother…Mother…Mother…

Five mothers…Mothers…dear Mothers