Μαρκ Μαρσώ

1969

Τι κι αν είμαι εξορία
να υπακούω στον φρουρό
έχω κάθε ελευθερία
το είπε ο κύριος Μαρσώ.

Τι κι αν είμαι φιμωμένος
να μουγκρίζω όσο μπορώ
είμαι κατοχυρωμένος
το είπε ο κύριος Μαρσώ.

Το Ινστιτούτο Μπουμπουλίνας
ανεβάζει το ρυθμό
της Εθνικής Οικονομίας
το είπε ο κύριος Μαρσώ.

Σκλάβος, ρες, δούλος, παρίας
είδατε άλλον λαό
σκλάβο της ελευθερίας;
το είπε ο κύριος Μαρσώ.