Μια πικραμένη Παναγιά

1987

Μια πικραμένη Παναγιά

είν’ η καρδιά μου σήμερα

δεν έχει πέτρα να σταθώ

βλέπω μπροστά μου 

τον γκρεμό.