Πολιτεία Δ '

1996

Περιγραφή:
Πολιτεία Δ'
Σύνθεση: 1996
Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου, Σπύρος Τουπογιάννης
Ερμηνεία: Πέτρος Γαιτάνος
Ηχογράφηση και έκδοση έργου: 1996

Σύνθεση: 1996
Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου, Σπύρος Τουπογιάννης
Ερμηνεία: Πέτρος Γαιτάνος
Ηχογράφηση: 1996