Μόλις εγγραφείτε στο Neon54, το καζίνο κάνει τα πάντα για να σας κάνει ευτυχισμένους. Neon54 Casino κριτικές: Διαβάστε την αξιολόγηση μας! - Greek Online Casinos. OneClickPharmacy.gr - Online φαρμακείο cialis viagra Acompanhantes - MClass - FamosasVIP

POEMS

POEMS

 • 1984

  A Prison

  A prison

  --how did they reach us there? -- 

  a prison

  my life a prison.

   

  Without a sentence

  -how did they reach us there?-- 

  or judge

  my life a prison.

   

  At Makriyannis

  before you could even speak

  a British volley brought you to your knees.

  You looked at us sadly

  I suppose you were thinking

  how little the day lasted.

   

   

  In the squares,

  each one sitting by himself

  you stamped our fateful loneliness

  with your sad look

  who will tell the secret

  in our lost life?

   

 • 1981

  Acclamations

  Acclamations  (1981)

   

   

  The Acclamations were inspired by a lively conversation I had with the daughter of a customs official many years ago, during the German occupation.

   

  Her name was Kallistheni. She had two brothers: Vlasis and Polydoros. They lived on the opposite block, facing Dyrrachos Street. We met in front of the Gestapo barbed wire, at the Nea Smyrni turn-off.

   

  “Why don’t you speak?” I asked her

  “What is there to say in all this absence?” she replied. “You’re busy now. You’re mixed up in all sorts of things. You have your regular trips from Athens to Patras.”

  “And you are on the road to Calcutta. North-South-East-West,” I say, “have no meaning for us.”

  “And music?”

  “It was there before before you. It existed with you. And it exists without you. After you. But I am preparing the Acclamations  and what’s going to become of them?

  In forty years when they are played I want them to be played for you.

   

  But now:

   

  I have nothing else to give you

  not even to go to jail for you.

  My mind is two black wings

  to fall and to hover like a hawk

  above the barren earth.

  And you, I think, do not expect me to give you

  anything else.

  You took it all. And I think you buried

  it deep.

  Better that way. Not to see it

        and remember

  the great pain I planted

  once in those days gone by.

   

  Kallistheni would recite a poem to me

  and now I think:

   

  We used to get drunk on tsipouro 

  and rough red wine.

  Now they douse us in all sorts of stimulants.

  Polydoros died and Vlasis is a minister.

  Truly, how could you see me behind

  so many tall tales?

  How could you hear me through all

  the shouting?

   

  Perhaps our meeting was an accident.

  Just as, for example, two ships meet suddenly on the oceans

  and as suddenly disappear again

  into the night

  of the deep horizon.

  I don’t know..........

   

   

  *   *   *

   

  What’s more, I knew  I would never

  be able to erase

  the betrayals of others.

   

  *    *    *

   

  You have a cloud with holes in it

  for an ally

  a poor useless dry tree

  rooted in yourself.

  In your soil, without a name.

  It cannot uproot itself

  without being slaughtered

      by an axe.

   

  *    *    *

   

   

  Every second I will breathe fire.

  If you don’t know how to cry

  don’t look for your tears.

   

  Sotiris

  Somewhere in the blind alley a false door

  will be painted.

  A door that will open very slowly

  after the walls have disappeared.

  If they manage to disappear

  before the complete asphyxiation.

   

   

  *    *    *

   

  There in the Circus in Syngrou Avenue

  the clown called out:

  “Superfluous hours -- superfluous time

  paradisical hells

  refreshing conflagrations

  prudent miracles.” 

   

  *    *    *

   

  You passed by on the next street

  and you knew it all.

  The night made a mistake.

  It forgot its formal black clothes.

  It forgot its false mysteries

  and choked on desire.

  They found her at dawn

  but didn’t recognize her.

  Anyway it was all the same.

  You were asleep.

   

  *    *    *

   

  Walking on the hill of Philopappou

  Suddenly I think that:

   

  When the paper was a tree

  then it spoke correctly.

  Athens is different.

  It is not the Athens we know.

  It is some other.

  For example, in Athens there are no

  cars, supermarkets

  worthy fools.

   

  There is, let us say, an uphill road

  full of warm rain

  that finally ends

  in a river.

   

  I saw you there in 1943, during the Occupation

  with its wooden nights

  and from then on I search for you in each note.

  On Syngrou Street

  the churches are hanging

  from the peppers.

  On the 26th of March the doors

  open

  for the ACCLAMATIONS to enter.

   

  Each Acclamation another girl

  each girl another dead boy.

   

  What are the ACCLAMATIONS ?

  A round disk

  just as the nights are round

         on a round earth...

   

  We were walking on Euripides Street

  and the smell of sardines and kippers 

  hit our noses.

   

  The Security Police were following us.

  You said

  “The air is ashamed

  The stifling is ashamed

  The words are ashamed 

  The silence is ashamed...”

   

  What could I tell you when I knew that in

  thirty-eight days they would execute you

  on a chair

  with your back to Mt. Hymettus. 

   

  You see how much

  the void coexists with the void

  the hours with the minutes

  outside place and time

  on the dark ocean.

   

  Message in a bottle.

  Dishonest game!...

  I put it there and I find it...

  Only myself I can’t find.

  Because its exists nowhere...

  Only the Security police know it

  and now they are following us.

   

  At Patsias’s place, the cellar

  in Harileos Trikoupis Street

  together with Pavlos

  came Petros

  and my father

  who bought us all cod in garlic sauce.

  My mind

  was fixed on the park

  of Nea Smyrni...

   

  And now your house

  has become an apartment block

  and from the one next door

  a baby is crying.

  But millions will take comfort

  in dirty, guilty embraces.

  Petros has been caught.

  I’ve been caught too.

   

  How can you hear the ACCLAMATIONS

  in the prison....

  They’ll be searching for me for a lifetime.

  They’ll die in a car

  accident

  of cancer -- of influenza

  of unfortunate cowardice

  of cowardly misfortune.

  They’ll sleep deceived each night.

  And I who found you

  will not sleep again

  I’ll take root in song.

  And where will I take all that

  song?

  If only my friends could hear it

  at least, wherever they happen to be

  after our snack

  at the Patsias’ cellar in 1948.

   

  If you wish to know

  behind the music

  under the music

  silence can be heard.

   

  And don’t let the fact escape you

  that ghosts

  make painful jokes

  about themselves.

  On the surface of the

  explosive calm

  there is a pin.

   

  *    *    *

   

  Now Athens is full

  of luxurious

  aristocratic

  distant

  pain.

   

  With words sticking to the smog.

  The streets are full

  of superfluous hours

  superfluous years

  paradisical hells

  refreshing conflagrations.

   

  Our girls are filled

  with fantastic novels

  fantastic works of art

  neighborhood cinemas

  with perfumed loneliness.

   

  Our boys play

  with obedient miracles

  with illegal ravings

  at the root of their voices.

   

  We don’t play.

  They played us.

  And from all the playing

  we arrived at the zeibekika 

  and now at the ballads

  and now the symphonic pieces

  and we keep on running

  to make it on time, because it’s not only

  all these who are chasing us:

  gestapo -- Security Police - army thugs -

  agents of the junta - messiahs - ghosts.

  It is you

  who laugh and have rotten teeth

  but you also have a Saint for an uncle

  with a certificate to prove it and his own parish.

   

  And everyone reads you

  and they all see you

  and all speak with your mouth

  and see with your eyes

  even if you have trachoma.

   

  So there are your zeibekika

  and your ballads

  and bouzoukis and guitars

  and flutes

  in case somewhere, someday, something happens.

  Even though something

  will not come out of nothing.

   

  *    *    *

   

   

  And so you can learn.

  Or rather suddenly know.

  Know everything.

  Know every word.

  THE word: unbearable.

  THE word: sickness.

  THE word: hell and all who still fear

  the law of Silence.

  THE word: torture

  and THE word: sacrilege.

  Satanic dance without an end.

  Motionless circle.

  The iron circle must break.

   

  So that words will fly.

  Swim. Drown.

  So they’ll die.

  Until they find you.

  Become air.

  Become a bubble

  and without you being aware of it

  they’ll sleep in the palm of your hand.

   

  Dissolve and form

  another word without any trap

  without paper and pencil

  without your all-powerful Absence

  without the Night that cannot

  end

  and that will, nevertheless,  end,

  overcoming any resistance

  without the rivers of tears

  without the sacrilegious guilt.

   

  One word that will not contain

  silence.

  So as to learn.

  To know it all! Now!

  Now that somewhere you are writing

  and the pencil gets drunk.

  You read and the pages get drunk.

   

  You stretch out your hand

  and the furniture

  secretly shakes.

  Without your knowing

  that everything is crazy.

  You don’t know it.

   

  And I am drowning

  in all the rivers of the night

  Goodnight.

   

 • 1944

  Anonymous Phrases

  They embraced and danced a languid waltz.

   

  Later they paused, squeezed each other tightly

  and kissed for the last time.

  Strange thoughts oppressed them.

  They kissed again, mechanically, so as to extend

  who knows what.

  But their lips weren’t aware of flesh

  and their arms twined in absent-minded embraces.

   

  *        *       *

   

  Now I take the form of a mouse

  and appear before them. I dip my tail

  in ink and write on the window pane:

  “Destiny calls to life.”

  It seems they became aware of me immediately. 

  They soon recovered and became distracted again.

   

   

  *     *     *

   

  I open the door and see the mouse

  lounging about. The revolver has been forgotten

  on the desk. I look at him and say:

  -Did you commit this rash act? 

  He runs and puts his head

  in the barrel so as to block the bullet.

  But I waste no time and move away.

   

  Very carefully I collect a little of the blood 

  that was there and cover

  the anonymous phrases with it.

   

   

  Athens, 1944

   

 • 1969

  Battle-hymn

  Magestic mountains embrace

  the rocks, ravines, people, fir trees.

  They have seen hordes of Turks and others, conquerors; 

  they received the bodies of heroes

  and the curses of the brave.

  They are still here, the trees that shaded

  the sleep of Perdikas 

  and the cuckoo that Kolokotronis  never heard

  has come to nest in Zatouna.

  In vain the guards try to cage my song ;

  the ravines carry it on their shoulders

  and swiftly lead it to the olive groves.

   

  The mountains of Arcadia are so tall

  they dominate the sea

  and Pan’s pipes drown out the snarls of the barracks.

  Boa constrictors, orangutans, monkeys,

  they wear togas, carry scepters

  archbishops and commanders-in-chief  shout “Forward” 

  and birds’ wings rise behind them.

  Terrified heroes abandon the marbles

  run away from the verses of poets

  hide again on the banks of the Lousios,  in the springs of Mainalos

  sharing the shadows with the larks.

  Mountain guardians of your valor, my Homeland

  the battle-song is your dream and the rifle, your song.

   

   

   

  Arcadia VI

 • 1970

  Because I did not conform...

  Beyond the blue sea

  the blue sky

  a mother is waiting

  it’s years, now, since I saw her.

  Because I did not conform to regulations.

   

  Time comes, time goes

  I walk behind the barbed wire.

  Black days will pass

  before I see you again.

  Because I did not conform to regulations.

   

  Halicarnassos, Partheni

  Oropos, Korydallos 

  the fearless young man waits

  for the light of freedom,

  Because I did not conform to regulations

   

 • 1962

  Betrayed Love

  Midnights when the hours merge

  my betrayed love

  midnights when our hearts merge

  my betrayed love.

   

  Ding, dong, ding, dong, dong,

  marks the end of our love.

  Two birds, two doves

  journey amid the stars.

   

  Midnights when the sun is far away

  my betrayed love

  midnights when our lives are close

  my betrayed love.

   

  Ding, dong, ding, dong, dong

  marks the end of love.

  Two birds, two doves

  journey amid the stars.

   

  Midnights I’ll wait for you

  my betrayed love

  when the moon disappears in the darkness

  my betrayed love.

   

  Ding, dong, ding, dong, dong,

  marks the end of our life.

  Two birds, two doves

  journey amid the stars.

   

 • 1961

  Brave Lad

  The trees weep, 

  the bells and your friends weep.

   

  Manly at work

  manly at home

  you spoke and our neighborhood

  was full of birds.

  You stretched out your hand

  and plucked the moon

  just as Death plucked you

  like a flower one night.

   

  The fishing boats weep

  the waves and your friends weep.

   

  A stalwart at the oars

  a fine fellow at a party.

  Secretly the girls embroidered

  dreams, the sun, the moon

  for you, they embroidered their love

  and set sails on it.

   

  The sailors weep

  the clouds and your friends weep

   

  Brave lad, your mother wrapped herself in black,

  storm and cloud wrapped your friends

  the harbor was deserted, the sea abandoned

  and the sun stood still and moves no more.

   

 • 1973

  Dead Season

  i

  The great avenue,  the great avenue

  full of well-fed people was shining

  on the right the buses, on the left, the pedestrians 

  the gutters in their turn waiting for spit

  and the pee of moribund dogs

  the moribund pedestrians buying death

  ice-creams pumpkin seeds condoms

  right there under the sign

  “Shoe Shop”

  I stopped suddenly to look

  or rather without looking at anything in particular

  maybe looking inside myself

  and not finding anything

  nothing at all

  not lights nor shop windows nor sales

  not even gutters

  I thought about the great mistake

  the great mistake is that I thought

  the great avenue the great avenue

  the bus the dogs

  and the moribund.

   

  ii.

   

  Our age is maimed * it began proud as a peacock

  with flags and drums

  it breathed to death * it scattered jasmine and honey

  it caressed delighted intoxicated

  crowds of former slaves * now prisoners

  it deceived.

   

   

  iii

   

  The other person I was, I became again

  the moment when I met you

  when I believed that I met you

  while in reality I was living the dream

  of a Cyclops

  in love.

   

   

  iv

   

  You didn’t believe me * and I find that quite natural

  because I know that my voice * disappears

  on large horizons

  in dark rooms  *  and in mirrors

  and that saxophone

  you strangled

  looking over my shoulder * my forgotten life

  like some garment  * beside the red boat

  of July.

   

   

  v

   

  The flags the flags who’s holding the flags

  who’s holding the flags

  the banners the cherubim

  the many-colored placards

  with the passwords and the keywords

  the hot air words?

  They move on deep into the crowds

  into the crowds who are suffering too

  they retreat rejoice shout

  explode.

  And from the thousands of conflagrations

  conflagrations

  nuclei

  cloudbursts

  history is remade

  and out comes our familiar fellow

  the familiar fellow

  Mr Papadopoulos

  the one we all know

  and nobody expected.

   

  So much wisdom so much wisdom we had

  that we didn’t see

  we didn’t see

  --maybe we still don’t see--

  our most precious creation

  what cost us so dearly

  it cost us so dearly

  dearly and conclusively.

   

   

   

  vi.

   

  To learn to wait

  and to wait

  always learning

  and always waiting

  to hope

  and always hoping

  to wait

  learning

  bitterness.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  vii

   

   

  But when in the night the darkness recoils

  wounded by the flash of distant lighting

  in my lost life, lost in crowds and flashes

  came a distant light with the power of the end

  to signal the beginning of my life that died and lived again

  always ready for the great deaths that lead us steadfastly

  to the bed where all things end and all begin.

   

   

  *    *    *

   

   

  And so I suddenly the amazing vision again

  the beautiful procession which was nothing other than tongues of fire

  a fire that burned and was rekindled from itself

  and went on,  proud and meaningful

  always against the wind of the stars

  that whirled in the primal chaos

  and sank into the crucible of the great night

  that was my own soul.

   

   

  *       *     *

   

  How could I remain indifferent to this flaming crash

  made up of my elements, elements of dream and anticipation

  I was the crucible and the astral wind

  I was the crash a little before the crash

  and the fire and the march and the absence and the void

  so that in the end I was nothing

  and yet a glorious nothing

  a nothing much more glorious than a thousand deaths united

  almighty and splendid

  while they stamp with their bloody seals

  the blue vulva of life ever ready

  to accept the spear of the sun which is my other self.

   

   

  *     *     *

   

  I saw nothing, I learned nothing, I forgot nothing

  from all the nothing I now make my new face

  that, too, will be a new nothing but worthy

  like the bread they throw to the dogs of the highways

  a moment before they smash into the wheels

  and they’ll stay on their backs, stretched flat 

  after they writhe for a while but that is meaningless

  since the bread became blood I became blood

  and the wheels and the earth  dry me, and the wind

  of the huge trucks that drive steadily on paying no attention

  loaded with deception and bodies, the indifferent passers-by

  of our dead age.

   

  Finally I saw you

  it was always you first and last.

  You were death precisely in order to erase everything

  and so the alpha and beta could be written again

  but with a new meaning, unheard of, unknown and threatening

  which will finally call into question all that we have seen and not seen

  whatever we have learned and above all whatever we have forgotten forever

  so much so deeply and so bitterly that our memory has become the only

  the memory of our mountains covered in thyme and lentisk

  nests of snakes with ashy spots on green scales

  that look so much like unwritten words full of dark significance

  ready to spell out the meaning of love yet incomprehensible

  colorless scentless invisible and moving.

   

   

  *    *    *

   

  You came and yet you were the same

  as you would be if you were not you

  exactly as you were then when I met you

  and when I didn’t meet you

  and I will never meet you

  because I know you because I knew you and forgot you forever

  so you would stay in my memory forever

  shining absence and pain.

  And all that became a great wound

  big as a red plain

  with earth of hard blood-red clay

  with scant vegetation tormented by the great west wind

  because the wind of the great west

  that steadily murders the suns and the innocents

  those who, like me, remained with their eyes wide open

  bewitched by the azure in the red and in the orange

  waiting in vain for the colors to speak

  or to sing and be silent forever

  creating the Symphony of Silence

  with melodies made of silence

  rhythms and harmonies from silence and tearful five-stringed instruments.

   

   

  *    *   *

   

  And then on the plain of my bloody sound

  scorched on a thousand bulls

  came the plough which has the shape of your absence

  and passes and re-passes,  tears me apart and casts me down

  to the last extreme of feeling and not feeling

  so that everything changes and the vegetation becomes one with the earth

  so as to receive the seed of the first tree

  the tree that will bear the first fruit

  and nourish the first person

  and the first knowledge.

  They call you glory.

   

  And perhaps you will never know what you  always knew

  precisely because you knew it before its beginning

  and you will know it after its end

  and so on forever and forever.

   

   

  Buenos Aires, 1973.

   

   

 • 1984

  Dionysos’ Defence

  Greetings to you my pure white judges

  I stand before you.

  Out with your nails and fires!

  the terrible punishment

  must emerge from this assembly.

   

  Burn the verses, every magical melody

  that carries us to unknown, visionary places.

   

  Greetings to the mighty of this world

  I stand before you

  Out with your nails and spleen!

  like the mountains they hold hard metals

  and they make holes in them

  and wound their heart 

  but the heart slips from their nails and sings.

   

  antistrophe A'

   

  Armies prowl

  the summits of Dionysos

  to set fires

   

  They want to burn the god

  with his brides at his side

  and the boys at their dancing.

   

  antistrophe B'

   

  My Dionysos

  with your gallant feathers, bold lad

  you lead off the procession

  my Dionysos, 

  look who is following you

  Greeks and foreigners.

   

 • 1970

  Don’t Forget Oropos

  The father in exile, the house bereft,

  we live in tyranny, in thick darkness.

  And you, tortured people, don’t forget Oropos.

   

  The mother cries alone, the trees and birds weep;

  in our homeland night is falling, empty embrace.

  And you, tortured people, don’t forget Oropos.

   

  Penned behind barbed wire, but our hearts sound

  Always the same vow, freedom and progress.

  And you, tortured people, don’t forget Oropos.

   

   

  Oropos, 1969-1970       

 • 1984

  Don’t Weep for the Greek Spirit

  I’ll speak to you with a different tune

  don’t make me too angry please

  I’m trying to find the Greek spirit

  and this obsession makes me mad.

   

  “Weep for the Greek spirit now

  so you’ll get used to saying it.”

   

  In my uncertainty I look for an answer

  they avoid me, take me for a fool

  the Greek spirit is married

  she’s happy and pregnant.

   

  “Weep for the Greek spirit now

  so you’ll get used to saying it.”

   

  These words are paranoid;

  since she’s pregnant she must be fine

  with Karoudas for a best man 

  “Out with the Suda bases!” 

   

  “Weep for the Greek spirit now

  so you’ll get used to saying it.”

   

 • 1948

  Elegy

  For Agamemnon Danis

   

  A hundred raised hands wave

  and disappear in the dusk

  and you, lost comrade,

  greet and hearten them, as you sit

  on the knee of the sun.

   

  (Silence sinking with loosened hair --

  above the deep sigh of the earth;

  beneath the olives a cry

  of lament that’s been forgotten).

   

  From far-off Chios, in Petropoulis

  and from Asia at Ay Ilia

  we felt the sky bend

  and kiss our wound

  and you, lost comrade, 

  were a thousand birds

  flying South!

   

  And girls came from Daphne

  and from Steli, bitter mothers;

  from Arethousa and Vrakades, folk in black,

  and from Armenisti came old fishermen

  with hearts salted by sea and tears

  and they sat all round us

  and a shrill lament began.

  And you were the sigh of the people

  the wing-beat of a vulture

  that pounces!

   

 • 1943

  Everything Will End

  A day will come when the sun will not set
  the shadows will become light
  and the leaves of the trees will drip
  flaming blood like tears.
  Everything will end.

  God will appear covered in lilies and roses
  with mud and tears.
  Around him angels will shout hosannas
  and worms will raise their heads to the light.
  Everything will end.

  Men and beasts will quiver with happiness
  they won’t see each other
  hands will forget touch
  and the soul,  flesh.
  There will be a great light
  and the universe will ignite like dry grass.

  Suns and lights, thoughts and desires
  voices and silence, creature and creator.
  Everything will  end.

  Athens, 1943

 • 1973

  Fickle Bird

  You came in my dream

  fickle bird;

  in the darkness,

  East.

   

  I held out my hand to you

  I can’t you told me

  I want to fly

  to another sky.

   

  The years passed

  you left too

  darkness all around me

  and soft rain.

   

  You don’t value

  my love

  eagerly you fly 

  to the high balconies.

   

  You thrust a knife

  into my heart

  but my love

  always seeks you.

   

  Look into my eyes

  kiss me sweet

  and let your heart

  sing to me.

   

  They called you East

  and angels nurtured you.

   

 • 1973

  Fires, Fires

  Fires fires deep in the heart

  you suffer you suffer my darling son

  Fires fires because you know how to speak

  you suffer you suffer my brave boy.

   

  They took you on a journey,

  the boat sank;

  they took you on the oceans

  and the sea dried up.

   

  You were sun, you were day

  you were sweet dawn

  now fear has shaded them

  and white has turned black.

   

  The birds ask me

  what to see and what to say;

  only you, my son, know

  the pain of my heart.

   

 • 1963

  Five Soldiers

  Five soldiers set out

  to paint the mountain, they set out

  to paint the mountain, they stopped

  to paint the mountain, they slept.

   

  Five soldiers slept,

  the mountain eats them, they remembered

  the mountain drinks them, they dreamed

  the mountain spits on them, they were done for.

   

  Five soldiers were done for,

  the mountain blooms, they dreamed

  the mountain snows, they slept

  the mountain sighed, they loved one another

   

  Mother…Mother…Mother…

  Five mothers…Mothers…dear Mothers

   

 • 1946

  Five Soldiers

  (War Diary  )

   

  How did I find myself suddenly so distant?

  (I could never understand

  how much the moment when you sit

  between two fires can be annihilated).

   

  I had to defend myself so as to live.

  It had slipped so mysteriously from my body

  and scattered around me

  so that I was inseparably tied

  to reality and to my companions.

   

  We went on together

  bound tight by necessity

  with hearts changed

  from breast to breast.

   

  We weren’t permitted to speak

  to ourselves.

  We turned our eyes almost as one:

  on the far horizon

  a thousand birds were lost in disarray.

   

  We had already covered

   a great distance on foot.

  At that point where we found ourselves

  we could make out

  a red signpost.

  We wondered if it could mark

  the border that separates

  the past from the future.

  At that point we tightened the straps of our helmets

  at the cheek, trying to breathe 

  with the frigid air

  some thought that might hold up

  in this sad landscape.

   

  The roofs of the houses

  echo the sounds

  of our footsteps in fear.

  We see our tired shadows

  mirrored in the cloudy eyes of the sky

  as we move carefully ahead

  holding each other by the hand

  across the line that etches

  the brow of war.

  Behind the dark apartment building

  waits the hairy hand

  of Polyphemus.

  We are five companions

  holding each other by the hand,

  our hearts leached

  in the snow of night

  and the painted fields

  of spring.

   

  Soon it began to grow light.

  At first my eyes watered

  then I got used to it and I could make out

  my mother’s hand

  as it came to moisten my eyelashes.

   

  Sunk in the mud

  I hold my rifle tight in my hand.

  For a moment I felt my head 

  detach itself from my body

  and go to another body

  and then to another and another.

  The landscape was full of headless bodies

  and only my head moved around

  from body to body.

  What had happened, then,

  to the heads of my companions?

   

   

  Someone pulled the screen of rain across

  and I felt as if I were alone

  so I tried to take advantage

  of this moment to look at myself.

   

  (The clouds are not far above the earth.

  They have moved down.

  I believe that by morning

  there won’t be anything left.

  They’ll begin with the tall apartment buildings

  and the smokestacks of Piraeus.

  The walls will buckle and break bit by bit.

  Then it will be the turn of the houses.

  Finally they’ll demolish the slums

  and the wooden hovels at Dourgouti).

   

  Then, on the opposite corner

  five men appeared.

  They were five men of ancient Athens

  in heavy winter tunics.

   

  It was high time because the earth

  had become liquid and stormy.

  We crawled towards them

  and we all saw

  our City

  tossing about,

  rudderless and drunken.

   

  Slowly, completely unexpectedly

  beside these men

  we discovered we were human

  and we had a heart in our breast.

  The German helmets

  pulled low on the forehead

  no longer prevented us from seeing our eyes.

  My Beloved

  greeted me at the entrance to the park

  with her blue scarf.

   

   

  But it was futile.

  A noise began to rise

  from one side of the city to the other.

  All five of us immediately dived

  into the stormy sea.

  As we swam

  we felt our hearts bending

  for the first time like a cypress.

  We reached the avenue and could see

  the endless row of those who’d been hanged

   

   

  My Mother and my Beloved

  My Mother and my Beloved

  My Mother and my Beloved

  A thousand times.

  My Mother and my Beloved.

  And the shells passing overhead 

  from the boats at Phaleron

  formed a multicolored

  festive arbor. 

   

  The five companions were anxious when we were late

  but they held on strongly to our position.

  In the momentary flashes of the rifles

  one could make out

  the thin red thread that linked our hearts.

  The sky and the clouds

  descended towards the city.

  Around us the sea swelled

  and the waves

  burned the eyes in our faces.

  From the hill of Ardittos

  a loudspeaker could be heard cutting out:

  “Athens never dies. It is victorious.”

  But the dawn seemed as if it would never come.

  As they descended, the sky

  and the clouds rested on some high buildings

  and the smokestacks of Piraeus.

  And the sea rose up from below and caught us.

   

  Suddenly in the storm a light appeared

  and your voice echoed loudly

  before the wave could snatch it.

  It was strong enough to bear us up

  for quite some time on the surface.

   

  But it was already too late.

  Now, just as our hearts

  opened their doors wide

  to the love of the earth

  the vast sea suddenly dried up

  and the waves became black birds.

  Your voice was useless now

  that we found ourselves lying stretched out

  among the ruins

  with the others passing by and trampling on us.

   

  We struggled with the waves and on the sea

  day and night

  but we didn’t learn any more

  than what a crumb of earth knows.

  Ask the smallest leaf on the tree in our courtyard

  that plays lightly in the wind

  and it will tell you why

  we five beardless soldiers of December

  straddled the border of death

  with so much love.

   

 • 1982

  Gloria

  Link arms

  join hands

  mountains and valleys, take up the song,

  cities and harbors, enter the dance.

   

  Today we’ll wed the Sun,

  to his one-and-only bride, the lilac.

   

  Our Easter lilac, our girl,

  our fields, seas, mountains,

  mothers, daughters, slain brothers, fathers,

  a tree with one root, one source, one spring.

   

  Today we’ll wed  the Sun,

  to his one-and-only bride, the lilac.

   

  Longest  day – Defender – Defender! 

   

 • 1984

  Good Mountains

  My good purple mountains, cloud-dressed 

  Why do you look at me solemnly, heavy and depressed?

   

  Now I take the path of life alone

  However you search you’ll never find how pain hurts.

   

  And you, solitary children, don’t look at the world,

  just walk alone in your hidden arcade. 

   

 • 1976

  He Was Alone

  He was alone in the crowd

  he was alone in the cell;

  Late, you sang for him, too late

  too late, too late.

   

  He doesn’t hear your voice

  your love is dead to him

  your words are dead, your sobs;

  late the memory, late your kiss

  too late, too late.

   

  He was calm and handsome

  he was alone, an orphan,

  he was righteous and boundless

  like the sky.

   

  Now you call his name,

  you swear a fierce oath on his blood

  and wait for the hour of death;

  he is leaving us now like the rain

  like the rain, like the rain.

   

 • 1968

  High in the Snows of Russia

  High in the snows of Russia
  where the north wind blows
  the poor serf has been waiting for centuries
  for the blond race to come.

  They send us love, songs, 
  flowers and burning words.
  Others send men-o-war
  to the snouts of Phaleron.

  Slaves suffer and sigh.
  This generation’s finished too.
  Everyone’s promising us paradise in 1999.

 • 1969

  I Had Three Lives

  I had three lives;

  the wind took one

  the rain the other

  and my third life

  shut in behind two eyelids

  was drowned in tears.

   

  I was left alone

  without a life, without lives

  the wind took one

  the rain the other

   

  I was left alone

  I and the Dragon

  in the great cave.

   

  I hold a scimitar

  I hold a sword

  I’ll drown you

  I’ll kill you

  I’ll wipe you out

  I’ll toss you

  over my life.

   

  Because I have three lives

  one to suffer with, one to wish with

  and the third to win with.

   

 • 1946

  I Love You, There’s No Way Around It

  A

   

  I have black soil, pale soil

  blood-red suns,  white suns

  hearts with roots,  roots with wings

  cities with tombs, tombs with life.

  I hold hate in one hand

  love in the other.

   

  I am not some mythical creature.

  I live in pale blue islands

  and scarlet passions.

  You know me... You sense me

  more than you know me.

    

   

  B

   

  You know me.

  You sense me more than you know me.

  Oh, you will tell me

  it’s been a long time since we buried Bethlehem

  and the anemones on their tombs chatted

  to the pale girls of Sion.

  I have no demands. I have no demands at all.

  Only that you let me see

  the sunset in your eyes.

   

   

  Athens, 1946

   

 • 1973

  In the East

  In the East, in the East

  in the East, it sings so sweetly

  Ah! The little nightingale

  sings so sweetly.

   

  And it tells me, it tells me

  with bitter sorrow

  it tells me, it tells me

  a secret.

   

  In the East, in the East

  a dark boy

  cannot cry

  he just keeps singing.

   

  In the East, in the East

  in the East, the son of Theodoris

  opens my door

  and it is Sunday.

   

  In the East, in the East

  in the East say a prayer,

  the swallow has come to the courtyard.

   

 • 1962

  In the Orchards

  In the orchards with their flowering gardens

  like the old times, we’ll raise the dance

  and invite Death 

  to drink and sing with us.

   

  Take the clarinet and oboe

  and I’ll come with my little baglama ..

  Ah, and I’ll come too...

  You took me in the fire of battle, Death,

  let’s go to the orchards and dance.

   

  In the orchards, with their flowering gardens

  if I beat you, Death,  at the wine drinking

  if I beat you at the dancing and singing

  then grant me a night of life.

   

  Take heart, sweet mother

  I am the lad who returned for one glance from you.

  Ah, for one glance...!

  When I left for the Front, mother

  you didn’t come to see me.

  You were working for strangers and I took the train alone

  the one that carried me out of life....

   

 • 1973

  In the Tavern

  In the tavern you sit now without speaking

  the longing falls drop by drop in your heart

  you remember when you flew on broad wings

  now everyone kicks your heart about.

   

  Take your soul out again to stroll through the neighborhoods

  let your life be filled with sweet voices and lilacs.

   

  You were handsome as you passed through the neighborhoods

  at the windows a thousand hearts quietly melted

  in your heart you carried all hearts

  in your dreams the nightingales built their nests.

   

 • 1968

  I’m European

  I’m European, I have two ears,

  one to hear with, the other to listen.

   

   

  If a Czech, a Russian, or a Pole sighs

  mankind suffers, the sky falls.

   

  If a Black,  a Greek, an Indian suffers

  it doesn’t bother me! Let God worry about it.

   

   

  (High up there on Hymettos, there’s a secret).

   

   

  I’m European, I have two ears

  one only hears, from the East.

   

  Fascism knocks again on my door

  but I’m completely deaf to such sounds

   

   

  I have one big ear, the other’s very small

  and so I calmly reap joy, civilization.

   

 • 1962

  Lament

  MOTHER
  They’re bringing me my son, my slain son
  They told me they’re bringing him from the creek bed
  and I’ve come out to meet him.
  Do you know his name?
  CHORUS
  We know!
  MOTHER
  Do you know how old he was?
  CHORUS
  We know!
  MOTHER
  Do you know how tall he was?
  CHORUS
  We know how tall he was and how handsome and how good.
  MOTHER
  When did they see him for the last time?
  CHORUS
  High on the hill!
  Where his heart was he had a bird and it was singing!
  And they’re taking him to his friend the sun!
  MOTHER
  My son was wearing clean clothes,
  he changed them this morning before he left.
  CHORUS
  He knew he was going to a wedding. That he was going to a festival!
  MOTHER
  The festivals and joys of death.
  CHORUS
  He was handsome as a tree! Tall as a castle!
  Sweet as milk! Calm as death!
  MOTHER
  My son had some small change in his pockets. I gave it to him last evening.
  CHORUS
  He knew he was going to drink and have a good time.
  MOTHER
  The wine and celebrations of death.
  CHORUS
  He was stronger than life and more righteous than the right.
  MOTHER
  My son had love; they settled his score this morning.
  CHORUS
  Today they settled his score because he had so much love!
  MOTHER
  Do you know how the world will be without my son?
  CHORUS
  We know.
  MOTHER
  How will the sun and the day be?
  CHORUS
  The day a viper and the sun pain and the world an incurable wound.
  MOTHER
  They’re bringing me my slain son.
  They told me they were bringing him from the creek bed.
  I couldn’t bear to go any further.
  Do you know his name?
  CHORUS
  Jesus
  MOTHER
  Do you know his name?
  CHORUS
  Petros, Hans, Yuri and Liu Tse!
  He tied the sun to the end of a string and played with it like a kite.
  MOTHER
  But is it true? My boy was poor. He didn’t know how to read.
  CHORUS
  A, B, C, D,
  He’ll learn the alphabet now, counting the stars
  taking the bullets out of his skin.
  MOTHER
  Bullets, my sweet bullets,
  go sweetly into his flesh.
  Don’t hurt him too much.
  Go gently, so he won’t notice you and wake.

 • 1946

  Little Narcissi

  My chest expanded

  to hold the small jasmine 

  you sowed tonight with your thin fingers

  on my heart.

  I didn’t see you at all --

  I couldn’t make you out

  in such darkness.

  But I felt your eyes

  running over my entire skin

  and I could even sense

  the little narcissi fallen over

  on their blue-green water.

   

   

  Athens, 1946.

   

 • 1946

  Love Song

  All my thoughts are a flowering almond branch

    hanging at your window.

  My voice speaks to you with a thousand colors and a thousand

  secret shades, but you remain deep

  in the dream of your life, brightened

  by a blissful flame.

  (See the moons that melt in tears

  see the tears that flame like stars

  see the stars that resemble the countless hopes

  of those hearts whose denial of life

  has revealed their destiny!)

  And don’t wake up! You’d find nothing more here

  than you already know

  since even pain that marks the thoughtful brow

  of life with a star has denied himself

  and even he, tonight, has turned 

  to joy!

   

   

  Athens, 1946

   

 • 1973

  Mountains, I Bid You Farewell

  Mountains, mountains, I bid you farewell

  I’m going far away

  on a great journey

  without departure, without return.

  Mountains, mountains, I bid you farewell

  I’m going far away.

   

  I didn’t balk, I didn’t bend

  and I disdained life.

   

  Only one heart I hurt

  only one heart

  just one will feel

  the hard pain of parting

  only one heart I hurt

  only one heart.

   

  I didn’t balk, I didn’t bend

  and I disdained life.

   

 • 1962

  My April

  My fair April

  and perfumed May

  heart, how can you bear up

  amidst so much love

  and so much beauty.

   

  The neighborhood is full

  of songs and kisses

  my girl is called Lenio

  but I keep it a secret.

   

  My pale star

  my moonbeam

  my heart hangs

  from your delicate brow

  like a bird from

  a limed twig.

   

  My flower, my sweet flower

  and perfumed rose

  I’ll come to your mother

  to ask for her blessing

  and for the mate I love.

   

 • 1969

  My Name is Kostas Stergiou

  My name is Kostas Stergiou

  descendant of the Vizigoths

  the Ostragoths, the Mavrogoths.

  I live in caves,

  I trim clubs,

  I drink water out of skulls.

  My profession is death

  but for the time being I’m serving

  the big dragon who has sent me

  to Arcadia.

  Over my skin

  I wear a uniform,

  I have two gold stars on my shoulders,

  I hide my club carefully

  under my cloak.

   

  My name is Kostas Stergiou,

  descendant of the Marmelukes,

  Mavrolukes and Sosolukes;

  I’m a cross between

  Neanderthal and wolf

  but for the time being I ride in a jeep

  terrorizing women and children.

  I’m a specialist in searching --

  I search for children’s souls

  and distill fear.

  I impose the law

  the law of the big Dragon

  who has sent me, for the time being, 

  to Arcadia.

   

   

  Arcadia X   

 • 1968

  My Son is Nine Years Old

  My son is nine years old,

  nine winters nine summers

  we put thunder in his gaze

  he holds the seas in his two hands.

   

  He raises his hands high

  his back pressed to the wall

  they measure the sound of his breath

  and poke about in his small heart.

   

  As if we were living in a Jewish ghetto

  with monstrous German guards all around.

  Zatouna1968: we are living my third exile.  

    

   

  Arcadia I

 • 1947

  Night Song

  And while you were still in the Light,

  Night stayed awake beside you...

  And the wild winds raged above you

  when the still torn melody of Calm

  lulled you to sleep, ever so sweetly...

   

 • 1978

  Now that the Flowers are Dying

  Now that the flowers are dying

  now that the birds are quiet,

  the songs stay on my lips,

  forgotten love of my heart.

   

  Our ways parted one day 

  burdened with heavy clouds

  our life anguish and blight

  now in the frozen roads.

   

  We wait for the miracle now

  behind the dim window-pane;

  our pride has become a lament 

  a stifled cry of pain.

   

  Our ways parted forever

  don’t wait on the corner tonight

  spring is only for others

  our life is anguish and blight.

   

   

   

  Included in Journey in the Night, 1978

   

 • 1943

  Odysseus

  I return! I return! I return!

  My pores opened on my voyage through the sea

  that came and took root in my heart.

  And my heart passed through my body

  and spread wide, sowing in the ocean’s heart

  the sweet melody of return.

   

  I return! I return! I return!

  Behind every flower, every island

  and every lovely thing

  the divine vision extends towards me

  the one, inimitable, unchanging Ithaca.

  You could say that all nature was made only to hide

  its beauty like the thin clouds

  that cover the sun at sunset

  making its beauty more intense.

   

  Around me, in me, everywhere, the sea,

  laughing and beloved,

  mirrors the sun, the stars and the passing gulls.

  Every wave that passes

  brings me closer to you.

  Every single thing is sweet, so sweet,

  even the most unbearable pain

  when it brings me closer to you, oh my country.

   

   

  Athens, 1943.

   

 • 1968

  Oh Ancient Mountains

  Oh ancient mountains,

  mountains of Arcadia,

  proud mountains,

  intractable mountains,

  honorable mountains.

   

  Honor became dear,

  honor became scarce,

  honor is dead.

   

  A child suffers, my child

  and fettered, I look at the fir trees;

   

  I have no other hope except the trees.

   

   

  Arcadia I

 • 1984

  On the Tenth of December

  They’re sending the boy off in the bitter cold

  his hands are crossed on his chest

  he has no name, no family

  he’d offered his youth to the spring.

   

  On the tenth of December, a fantastic procession

  of dead boys and girls

  pass happily by in spring

  and spring covers their hopeful bodies

  joined in brotherhood with flowers

   

  As I look at the pale boy

  he begins, in my mind, a different journey

  for all of us who lived through those days

  and whose beliefs have remained buried.

   

 • 1962

  One Evening

  One evening

  they bound you to the cross.

  They drove nails into you,

  they drove nails into my entrails;

  they bound your eyes,

  they bound my soul.

   

  One evening

  they tore me in two.

  They robbed me of my sight

  they took my touch away

  they left me only my hearing

  so I could hear you, my son.

   

  One evening

  like the golden eagle

  he soared over the seas

  he soared over the fields

  he made the mountains bloom 

  and all people rejoice.

   

 • 1962

  Pavlos and Nikolio

  They’re taking Pavlos and Nikolio

  on a voyage

  in a boat without rigging,

  on a ship without shrouds.

  Fire burned the rigging

  a storm took the shrouds

  and the journey of death

  has no return.

   

  Together the mothers

  of Pavlos and Nikolio go out;

  they ask the earth to tell them

  and it drips blood.

   

  Those are not groans

  that come out of the earth,

  only a spring that invites you

  to drink and quench your thirst. 

   

 • 1976

  Red Rose

  Each morning we’d set out

  for work

  we’d laugh on the bus

  we were two young men.

  Red rose

  red evening.

   

  We set off one morning

  together for the war

  all of us sang together

  we all fought together.

  You were killed in May

  your blood was mauve

  it painted the sky black

  the season red.

   

  Everything was killed with you:

  dreams, ideals -

  we all became ghosts

  we live conventional lives.

  Our flags have become

  goods for sale

  our dreams commodities

  of consumption.

   

 • 1946

  Schubert’s “Unfinished”

  Three capsized moons

  in a handful of water.

  A broken boat  full

  of larks and violets

  I passed you and you were

  yesterday’s rain.

  I’ll come and find you holding

  a taut string in your hand.

  My name is Phaidon.

  I have nothing more

  beyond my raveled sleeve.

   

  I no longer suffer the voice of the birds.

   

   

  Athens, 1946.

   

 • 1947

  Seas Surround Us.

  Seas surround us

  waves close us in

  on the wild rocks

  they guard our youth.

   

  They sent our people

  the best young men

  to weigh them down

  with heavy bonds.

   

  We’ll stand up

  to the  guards’ spite

  steel in our hearts

  fire in our soul.

   

  Mother, don’t sigh,

  mother, don’t lament,

  the thrones are falling

  and the earth trembles.

   

  Dawn is breaking

  on the mountain,

  the enemy cowers

  freedom has come.

   

  Strike them brothers

  strike hard.

  When Markos  strikes

  the earth shakes, the dry land.     

   

 • 1943

  Small Fantasy

  You came like a gentle breeze and planted Paradise
  on our lips with a kiss. Then you moved on.
  Ecstatic, we watched you dissolve
  in the infinite light!
  Now nothing is left to remind us of your passing
  but our kissed lips
  that became nightingales flying, sighing, toward every gleam of light
  in case it might be you and your kiss.

 • 1949

  South Wind

  We’ve grown so hard,
  pieces of ash-green rock
  covered in barnacles and seaweed;
  all around me flew a song
  the smell of your body
  a little higher, a little lower
  almost one with the azure air.
  Look, now I’ll come back to see the spring roads
  the smoke merging with the little white clouds
  of sunset
  our small garden with its enormous suns...

  Are your eyes really as large as they were
  on the days when you disappeared
  in your green sweater, in the big harbor?
  How it seems to me as if it were yesterday
  as if it were centuries, as if they never existed.

  I am surrounded, almost free
  at night the bare branches of the fig tree
  point to me with your name
  the shaken roots call me
  Ostria, South Wind
  every morning she’s waiting for me outside my door
  with her ebony hair thrown over her shoulders.
  How can I only forget you so completely
  as if you didn’t exist
  as if nothing existed beyond you....


  *      *      *

  I feel like the sun
  as it caresses tired brows.
  How can I get used to the fever of the eyes?
  The seas encircle only our hearts,
  there are no islands, no loneliness.

  *    *    *

  How can I forget myself so much,
  become so much myself...?

  You disappeared behind the tall freighter 
  as we glided into the big harbor
  that was sinking, bright green, in your big eyes.

  How to cry out when I don’t want to?
  I was lost from every thought , every memory
  I didn’t exist except in your imagination
  except in my imagination where I didn’t exist any more.
  And now I remember the last red carnation
  in the violet carpet of the sky
  among the thousands of shining points some light
  must be protecting the quiet voices of your memories
  (on the garden verandah your father is reading
  his afternoon newspaper).

  *     *     *

  I sow myself in the trench of the sea
  on whatever shores, whatever suns
  my chain remains apart from me
  I have no boundaries
  to whatever suns, whatever winds
  South Wind, South Wind
  to the tired brows -- to the feeling of the sun
  to the deep pain of nature -- to the fever of the eyes
  to the bright green flag of humanity!

 • 1987

  Stop Laughing, Beatrice

  You forget me, your eyes closed

  lips sealed

  and I lose my way in the streets

  stop laughing, Beatrice.

   

  You laugh at me, your tears, water

  your laugh empty

  as the air.

  stop laughing, Beatrice.

   

  You hurt me, shadow in shadow

  you scatter like smoke

  and disappear in the streets.

   

  Rain, one Sunday

  when you bound me forever

  in your golden hair.

  stop laughing, Beatrice.

   

 • 1945

  Tell Me, Branches

  Tell me, branches,

  speak trees

  and clear streams, 

  tell me, before he died 

  did the partisan who fell

  wounded in the battle

  speak his mother’s name

  a mother who waits, wasting away

  who endures, suffering?

   

   

  Five Sailors, 1945

   

 • 1973

  Ten Brave Lads

  Ten brave lads from Athens took a boat to sea

  they headed for sunny parts, boat at sea.

   

  They set out at dawn, boat at sea

  they sailed the calm waters.

   

  Black eyes, black brows, and on their lips, boat at sea

  and on the lips, flowers, boat at sea.

   

  Thunder surrounds them now and a sword, boat at sea

  and a sword mows them down, boat at sea.

   

  All ten used to sing and laugh, boat at sea

  they were ten fine lads, boat at sea.

   

  But now the tanks surround them and a cannon, boat at sea

  and a cannon mows them down, boat at sea.

   

 • 1984

  The Bear

  A chain tied around my neck

  I’m a bear; I dance a gypsy dance.

   

  In the stadiums they train me

  to greet the angry crowds.

  Together with monkeys

  they make me bow to the fierce crowds.

   

  Silent angels enter my cell

  the end has come, the beginning is still to come.