• 1.

  Αρνιέμαι

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Β.Παπακωνσταντίνου ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 2.

  Ο αδελφός τον αδελφό

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τζ.Καρέζη ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 3.

  Σωτήρη Πέτρουλα

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μ.Θεοδωράκης ΠΟΙΗΣΗ: Μίκη Θεοδωράκη
 • 4.

  Λαχτάρησα μια χώρα

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τζ.Καρέζη ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 5.

  Του χωρισμού

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Β.Παπακωνσταντίνου ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 6.

  Το συμβούλιο

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Μ.Θεοδωράκης ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 7.

  Ο Εχθρός λαός

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Β.Παπακωνσταντίνου ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 8.

  Αρνιέμαι

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Β.Παπακωνσταντίνου ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 9.

  Χορός Τραμπούκων – Α’ χορικό

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Θίασος Καρέζης ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 10.

  Χορός Τραμπούκων – Β’ χορικό

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Θίασος Καρέζης ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 11.

  Χορός Τραμπούκων – Γ’ χορικό

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Θίασος Καρέζης ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη
 • 12.

  Χορός Τραμπούκων – Δ’ χορικό

  ΑΛΜΠΟΥΜ: Ο Εχθρός λαός, ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Θίασος Καρέζης ΠΟΙΗΣΗ: Ιάκωβου Καμπανέλη